TRƯỜNG MẦM NON HÀ LINH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VU TRONG THÁNG 8 - CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2022-2023

Thực hiện công văn số 484/ PGDĐT v/v hướng dẫn kế hoạch tháng 8/2022 Bậc học mầm non. Ngày 27/7/2022.

Sáng ngày 1/8/2022, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Hà Linh đã tập trung đến trường tổ chức họp hội đồng quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ trong tháng 8/2022


Tác giả: Trường Mầm non Hà Linh
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 1.099